Важните моменти отнасящите се до облагането на спортните залози

Спортните залагания лесно могат да бъдат определени като една от най-разпространените форми на хазарт. Най-общо спортните залагания представляват залог, който всеки играч прави върху резултата от определено спортно събитие. Залозите върху крайният резултат от спортно мероприятие датира от стотици години, въпреки че е трудно да се проследи точно къде и кога е започнало всичко. По-лесно е да се каже, че хората правят предположения върху резултатите от спортните събития, откакто самата дейност е разпозната от съответните закони на държавите по света. Още по-важно е обаче да разгледаме как всяка една държава третира печалбите от такъв тип дейност, спрямо данъчното събиране. В САЩ например, източниците на доход от спортни залози подлежат на данъчно облагане.

oblagane na pechalbi
iztochnici na dohod

Кои са източниците на доход в България

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица можем да намерим всички възможни източници на доход, които се разпознават от законите в Република България. Що се отнася до облагането на залозите от спортни залагания, то ще трябва да фокусираме вниманието си върху чл. 8 от закона, където са упоменатите възможните източници на доход. Законът припознава източници на доходи начислени или изплатени от местни лица, търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България. Точка втора конкретизира това правило, казвайки че парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител се считат от закона за източник на доход.

Важно уточнение, спрямо хазартните залагания

Казано накратко, всяка парична или предметна награда, без значение дали сумата или предметната награда е била получена или не се смята по Закона за данъците върху доходите на физическите лице за източник на доход. И тук идва важният момент- кога наградата от хазартна дейност се класифицира като облагаема. За тази цел трябва да се обърнем към чл. 13 от ЗДДФЛ, където се казва следното:
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:​ ​
т. 20. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта;​ ​
т. 21. паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип
В чл. 13 виждаме, че източниците на доход на физическите лица, които не подлежат на облагане с данък са тези игри, които са разпознати по смисъла на Закона за хазарта. А именно- това са всички игри, предлагани от букмейкъри получили лиценз да оперират на територията на Република България от Националната агенция за приходите. Единственото изискваме към този вид игри е да бъде направен залог срещу очаквана насрещна печалба.

sports betting tips prilojenie
kak dyrjavata razpoznava hazarta

Как държавата разпознава хазартната игра

В Закона за хазарта още по-точно е формулирана трактовката, обуславяща хазартната игра, а именно- залог е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба. По смисълът на този закон, държавата разпознава лотарийни, моментни, тото и спортни залози за необлагаем източник на доходи. Единственото условие е организаторът на такъв вид игри да е получил необходимият лиценз за опериране на територията на Република България от НАП.

Запознайте се с условията на играта, преди да залагате

Това са най-важните моменти от законодателната разпоредба, действаща към момента на територията на Република България, с която всеки играч трябва да се запознае, ако иска да участва в хазартни игри. Също така, преди да вземете участие в такъв вид мероприятие е добре да се запознаете по-детайлно с условията на игрите, за да можете лесно да уточните в коя група източници на доход попадат печалбите Ви. Добрата новина за играчите в България е, че могат да бъдат спокойни от липсата на данъчна тежест върху тях и да фокусират повече вниманието си към бъдещите печалби от спортни залагания.

obshti usloviq na igrata